LOGIN SERVER
ONLINE
CHAR SERVER
ONLINE
MAP SERVER
ONLINE
JUGADORES CONECTADOS
4

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on LmntrixRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Sara 100 Whitesmith 99 70 None
2 Ioria 40 Whitesmith 99 70 EternalGlory
3 Jacki 40 Whitesmith 99 70 CDV
4 Blin 40 Whitesmith 99 70 None
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VOTA Y ACUMULA PUNTOS!.

Vota Ahora!